НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей Энэтхэгийн хамтран санаачилсан “Ардчиллын боловсрол” тогтоолыг зөвшилцлийн үндсэн дээр баталлаа.
Оршил: Патрик Грубан, тайрч авсан, Pine, CC BY-SA 2.0 , Wikimedia Commons-ээр дамжуулан

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей 'Боловсрол Энэтхэг улс хамтран ивээн тэтгэсэн ардчиллын төлөө'.

Энэхүү тогтоол нь хүн бүрийн боловсрол эзэмших эрхийг "Бүх нийтийн боловсрол" гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байгааг дахин нотолж байна хувь нэмэр оруулдаг ардчиллыг бэхжүүлэхэд.  

Зар сурталчилгаа

ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

Та өөрийн саналаа оруулна уу!
Нэрээ оруулна уу

Аюулгүй байдлын үүднээс Google-д хамааралтай Google-ийн reCAPTCHA үйлчилгээг ашиглах шаардлагатай Хувийн мэдээллийн талаарх Баримтлал болон Хэрэглэх нөхцөл.

Би эдгээр нөхцөлийг зөвшөөрч.