AAP үндэсний нам болсон; CPI болон TMC-ийг үндэсний нам гэж хүлээн зөвшөөрөөгүй
Атрибут: Swapnil1101, CC BY-SA 4.0 , Wikimedia Commons-ээр дамжуулан

Аам Аадми намыг (AAP) Энэтхэгийн Сонгуулийн хороо үндэсний нам гэж хүлээн зөвшөөрсөн. 

Аам Аадми нам (AAP) Энэтхэгийн Сонгуулийн хорооноос гаргасан тушаалын хуулбарыг нийтэлж, нийт дэмжигчид болон сайн дурынханд баяр хүргэв.  

Зар сурталчилгаа

Энэтхэгийн Сонгуулийн хороо CPI болон TMC-ийг үндэсний нам гэж хүлээн зөвшөөрөхөөс татгалзав.

***

Зар сурталчилгаа

ЗӨВЛӨЖ БАЙНА

Та өөрийн саналаа оруулна уу!
Нэрээ оруулна уу

Аюулгүй байдлын үүднээс Google-д хамааралтай Google-ийн reCAPTCHA үйлчилгээг ашиглах шаардлагатай Хувийн мэдээллийн талаарх Баримтлал болон Хэрэглэх нөхцөл.

Би эдгээр нөхцөлийг зөвшөөрч.